Doktorun Hasta Seçme Hakkı – Bakmama Hakkı Var mı?

doktor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastanın doktor seçme hakkı vardır. İstediği doktora muayene olma, istediği tedaviyi kabul etme, istemediği tedaviyi reddetme hakkı vardır. Peki ya doktorun hastayı reddetme hakkı var mıdır?

DOKTORUN HASTA SEÇME HAKKI VAR MI?

Hekimler her şeyden önce hipokrat yemini ile mesleklerine ve işlerine bağlıdır. İntörn doktorluk yani stajyer doktorluk dönemi sonra erip hipokran yeminini ardından doktor olarak göreve başlarlar. Hipokrat yemi bir yana özellikle doktorun bağımsızlığı ve tıp hizmetlerinin dokunulmazlığı vardır. Savaşta dahi hastanelere, tıp merkezlerine, doktorlara dokunulmaz. Ambulanslara ateş edilmez. Bunun yanısıra doktorlarda hasta ayrımı yapamaz. Ben bu hastaya bakmıyorum – bakmak istemiyorum diyemez. Yasalar ve uygulamalar bir yana yaptığı işin kutsallığına ters düşer bu durum.

Ancak hasta da doktora saygısız davranışlarda bulunamayacağı gibi, mesleğine aykırı isteklerde de bulunamaz. Tedaviyi kabul edip etmeme konusunda serbesttir ancak tedavi yolunu doktora bırakmalıdır. Ayrıca doktorların uzman olmadığı bir konuda muayene ve müdahaleden kaçınması da onun hakkıdır. Ancak doktor, elinden gelen azami gayreti göstermekle mükelleftir.

Kısaca doktorun alanı, uzmanlığı, bilgisi ve yapabileceği işler dahilinde hastayı reddetme hakkı yoktur. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, kendisinden beklenmeyecek ya da hastaya zarar verme ihtimali olan müdahalelerden kaçınma hakkı vardır ve hatta çoğu zaman kaçınmak zorundadır. Özel hastanede, üniversite hastanesinde, özel muayehane veya Devlet hastanesinde doktorun hastayı muayene etmeme – kabul etmeme – hasta seçme hakkı yoktur. Görevi dahilinde her hastaya tıbbi destek sunmak zorundadır. Ancak angarya anayasal olarak yasaktır. Doktorlar angarya kapsamına giren işlerden kaçınabilir.

Kısaca doktorun hasta kabul etmeme ve doktorun hasta reddetme hakkı yoktur. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız Sağlık Bakanlığı’na, CİMER’e şikayette bulununuz. Eğer doktorun size karşı hakaret, tehdit ya da fiziksel müdahalesi (kasten yaralama vb.) durumu ile karşılaşırsanız, o doktoru muhakkak Savcılığıa şikayet ediniz. Unutmayınız doktorun size hakaret etme, tehdit etme ya da kötü davranma hakkı yoktur. Bu tip doktorları muhakkak Savcılığa şikayet ediniz.

*** doktorun hastayı yönlendirmesi hakkında sormak ya da söylemek istediklerinizi aşağıdan gönderebilirsiniz. Yazdıklarınız, anında yayınlanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7