İşyeri Hekimi Rapor Yazabilir mi – Sağlık Raporu Verebilir mi

sağlık raporu

Kanuni bir zorunluluk olan, belli sayıda personel çalıştıran işyerlerinin, çalışan personel sayısı ya da yaptığı iş durumuna göre değişmekle beraber tam zamanlı veya kısmi zamanlı (haftanın belli günleri gelerek) işyeri doktoru çalıştırma zorunluluğu vardır. İşte bu yükümlülük kapsamında işyerinde bulunan işyeri doktoru sağlık raporu yazabilir mi aşağıda bununla ilgili bilgiler yer almaktadır.

İŞYERİ HEKİMİ SAĞLIK RAPORU VEREBİLİR Mİ

Evet verebilir. Bu bahsettiğimiz rapor hem işe giriş raporu hem de istirahat raporu için geçerlidir. Ancak işyeri hekiminin verdiği istirahat raporu sınırlı günlüdür. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39/5. maddesine göre işyeri hekimi en fazla 2 gün istirahat verebilir. Bu süre tek seferliktir. Süre bitiminden sonra tekrar iki günlük istirahat raporu almak elbette mümkün olacaktır. İşyeri hekimi çalışamaz raporu verebilir. İşyeri hekiminin raporuna itiraz edilebilir. İşyeri doktorunun uzmanlığı, tanı ve tedavi imkanları, teknik malzemeleri ve çalıştığı muayehane dikkate alındığında daha fazla süreli rapor vermesi gereken bir durumla veya rahatsızlıkla veya hastalıkla karşılaştığında, personeli ileri düzey tanı ve tedavi için hastaneye sevk etmesi gerekir. İşbu nedenle kısıtlı tutulmuştur. İşyeri hekimi istihdamının en temel nedeni iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri ve ilk müdahaleyi sağlamasıdır. Bu nedenle işyeri hekimini, özel muayehane veya geniş çaplı bir muayene imkanı sağlayan kişi olarak görmek doğru değildir. Bu konuda zaten işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik mevcuttur ve bu yönetmeliğin koyduğu kurallar çerçevesinde sağlık hizmeti almak ve vermek yükümlülüğü doğmaktadır. Bu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir.

İşyeri hekimi çalışma süreleri yine işyeri tarafından yukarıda bahsedilen yönetmelik çerçevesinde belirlenmektedir. Bu da işyerinin faaliyet gösterdiği iş kolu, işyerinde çalışan personel sayısı, yapılan işin insan sağlığına etkilerinin derecesi gibi pek çok faktöre bağlı olarak tespit edilmektedir. Unutulmaması gereken ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas bir görev yapsa da genelde ilaç yazdırmak yahut istirahat raporu almak için geldiği düşünülmektedir. Bu ise yanlış bir düşüncedir.

Tehlikeli sınıfta işyeri hekimi çalışma süresi, az tehlikeli işyeri hekimi çalışma süresi, tam zamanlı iş güvenliği uzmanı vb. gibi personeller en az kaç işçi çalıştırma durumunda olması hali gözetilerek dikkate alınmaktadır. Bunu hesaplama için sosyal güvenlik uzmanı, çalışma ve sosyal güvenlik il müdürlüğü veya mali müşavirden mevzuat kapsamında destek alınabilir. Özellikle OSGB veya OSB olarak bilinen organize sanayi bölgesi bulunan alanlarda bu konuda kapsamlı destek verilmektedir girişimcilere.

İşyeri hekimi ilaç yazabilir mi? Hangi ilaçları yazabilir?
Evet reçete tanzim edebilir. Ancak raporlu ilaçlar veya başka kişinin ilaçları konusunda yetkili değildir.

İşyeri hekimi kimlere reçete veya ilaç yazabilir?
Yalnızca, kendi işyerinde çalışan kişilere reçete yazabiliyor. Buna aykırı durumda ise SGK, tüm sorumluluğu reçeteyi yazan hekimine yüklüyor. Bu nedenle işverene reçete yazmak veya işverene ilaç yazmak risklidir.

İlginizi çekebilir: ÖZEL HASTANE İSTİRAHAT RAPORU

*** 2023 işyeri hekiminden rapor alma hakkında sormak ya da söylemek istediklerinizi aşağıdan gönderebilirsiniz. yazdıklarınız, anında yayınlanır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7