Özel Hastane İstirahat Rapor Verir mi – Geçerli mi

sağlık raporu

Gerek çalışanların gerek öğrencilerin rahatsızlandığı, hastalandığı zaman muayene ve tedavi için gittiği sağlık merkezlerinden başlıcalarından olan özel hastaneler sağlık raporu verir mi? Özel hastaneden rapor alınır mı bununla ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ÖZEL HASTANE RAPORU GEÇERLİ Mİ

Bu konuda çok yüzeysel bilgiler var. Özellikle parayla rapor veren özel hastaneler dedikoduları her zaman mevcutken, insanlar bu kurumlardan aldıkları raporun geçerli olup olmadığı veya daha sonra soruşturma geçirip geçirmeyeceği ya da sıkıntıya girip girmeyeceklerini merak etmektedirler.

Bu konuda, resmi mevzuata bakmakta yarar var. İşte o mevzuat da, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği olup, anılan yönetmelik ”sigortalılara verilecek olan istirahatler” başlıklı 39. maddede açıklayıcı bilgi vermektedir. O da şu şekildedir:
MADDE 39 – (1) (Değişik:RG-3/5/2014-28989) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.
(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

Yukarıda bahsedilen yönetmelik maddesinde, özel, devlet, üniversite hastanesi ayrımı yapılmamıştır. Öyleki hekim bazlı bir ayrıma gidilmiştir. Özel hastaneden alınan heyet raporu da bu kapsamdadır.

Özel hastane raporu okulda, askeriyede, mahkemede, işyerinde, devlette, sınavda geçerli midir?
Evet, geçerlidir. Ancak askeri işlemlerde, askeri hastaneler ya da askeri kurumun yönlendireceği kurumlardan alınacak raporlar geçerli olabilmektedir. Bunun dışında yalan rapor, devlet kurumlarında sıkıntı yaratabilir. Özel işyerleri için böyle bir durum olmasa da kamu kurumlarında, memurların ya da kamu kurumlarında işi olan kişilerin alacağı sahte rapor, hakem hastaneye gönderildiği ve raporda yazan rahatsızlık veya hastalık tespit edilemediği zaman gerek idari soruşturma gerekse durumun Savcılığa bildirilmesi ile daha aksi sonuçların doğmasına sebep olunabilecektir.

sağlık raporu

Özel hastaneden rapor nasıl alınır? Özel hastanelerin Sağlık Kurulları da 20 günü aşan istirahat raporu verebilir. Bu raporlar geçerlidir ve SGK tarafından raporlu olunan süre için iş göremezlik ödeneği ödenir. Raporun ayrıca devlet hastanesinden onaylanması gerekmemektedir. Zaten hastane, raporu SGK’ya elektronik ortamda göndermektedir.

Özel hastanede sağlık raporu ne kadar sürede çıkar? Heyet raporu genel olarak ortalama 3 ve ya 4 gün içinde alınabilir. Özellikle tam teşekküllü sağlık raporu için 7 iş günü belirlenmiştir. Heyet raporunun çıkması 7 iş gününü bulur. Bunun yanısıra heyet raporu 90 gün kadar geçerli olacaktır? Özel hastanelerin Sağlık Kurulları da 20 günü aşan istirahat raporu verebilir. Bu raporlar geçerlidir ve SGK tarafından raporlu olunan süre için iş göremezlik ödeneği ödenir. Raporun ayrıca devlet hastanesinden onaylanması gerekmemektedir. Zaten hastane, raporu SGK’ya elektronik ortamda göndermektedir. Özetle, özel hastaneden rapor alma ve alınan raporun kullanılması kamu kurumları nezdinde geçerlidir. SGK anlaşmalı özel hastaneler rapor alma konusunda devlet hastaneleri ile aynı prosedürleri uygulasa da daha esnek davrandıkları genel olarak bilinen bir bilgi olarak kayıtlara geçmesi gereken bir dipnottur desek çok da yanlış olmaz. Ancak yukarıda bazı sorumluluklara değindiğimizi hatırlatmakta fayda var.

İlginizi çekebilir: SAĞLIK OCAĞI TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME

*** 2023 özel hastane kaç gün rapor verebilir hakkında sormak ya da söylemek istediklerinizi aşağıdan gönderebilirsiniz. yazdıklarınız, anında yayınlanır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7